410 INIS

410 INIS

ŠAR   07r.      LM       krémovo biela, výborná stavba klasu prísny 2 rad., súťažný typ