Jej Veličenstvo Gladiola

    Máloktorý kvet je tak vzrušujúco krásny ako gladiola. V druhej polovici leta sa bez gladiol nezaobíde žiadna slávnostná akcia. Podľa mienky odborníkov sa teda hodí na podčiarknutie významu slávnostnej chvíle. Básnici niekedy vzletne označujú gladioly za prírodné katedrály stvorené na oslavu večnosti.

    Moderné gladioly majú mnohých obdivovateľov, ale máloktorý z nich si uvedomuje, aká dlhá a doslova tŕnistá cesta k nim viedla. Rodičmi dnešných záhradných sort sú divé druhy mečíkov čo bujne rastú v Afrike medzi Kilimandžárom a Kapským mestom. Pred nejakými tromi storočiami Európa tieto africké mečíky vôbec nepoznala, ale tunajší prírodovedci popísali pod rozličnými menami domáce druhy, medzi nimi aj u nás na Slovensku rozšírené mečíky močiarny a strechovitý.

    Všetky gladioly, ktoré obdivujeme na našich výstavách, ale aj tie čo sa predávajú v kvetinárstvach a samozrejme aj všetky prírodné druhy patria do rodu Gladiolus L. Latinské slovo gladiolus je zdrobneninou slova gladius - meč, čiže v preklade mečík. Slovenský jazykovedci odsúhlasili pre tieto kvety názov v ženskom rode, čo tiež prospieva jej popularite, pretože najčastejšie si spájame krásu gladiol s pôvabom ženy.