Katalóg pestovaných gladiol

     

    Vážení priatelia!

     Predkladám Vám zoznam sort, ktoré pestujem a množím. Ponúkam Vám výber hľúz moderných gladiolov, ktoré boli doteraz vyšľachtené pre Vaše potešenie a skrášlenie Vašich záhrad. Druhový výber bol urobený hlavne podľa záujmu návštevníkov výstav moderných gladiol a z takých sort, ktoré získali ocenenia , či už na domácich alebo svetových výstavách.

 

Vysvetlenie k zoznamu:

       Trojčíslie pred názvom sorty je medzinárodne uznávaný kód NAGC-ú svetová gladiolová organizácia pričom

            prvé číslo         - udáva veľkosť kvetu

            druhé číslo       - základnú farbu

            tretie číslo       - odtieň alebo škvrnu v kvete ako je základná.

            

        Prvé číslo trojčíslia vyjadruje, že kvet sorty je:

            100 - miniatúrnej veľkosti - priemeru pod 6,3 cm,

            200 - malý - s priemerom od 6,4 do 8,9 cm,

            300 - stredne veľký - priemer od 9 do 11,4 cm,

            400 - veľký - priemer od 11,5 do 14 cm,

            500 - obrovský - priemerom nad 14 cm.

 

PRÍKLAD:

501 Albatros - 5 = obrovský kvet, 0 = biela farba, 1 = farebná okrajová linka, oko

           

Potom nasleduje názov sorty, skratka šľachtiteľa, rok uvedenia do predaja, posledné písmená udávajú čas kvitnutia.

 

VE - veľmi včas skoré                                       za 69 dní

  E - včasné                                                     za 70 - 74 dní

EM - stredne včasná                                         za 75 - 79 dní

M - stredné                                                     za 80 - 84 dní

LM - stredne neskoré                                       za 85 - 90 dní

L - neskoré                                                     za 100 a viac dní

 

Kvitnutie je však ovplyvnené agrotechnickými podmienkami a veľkosťou zasadenej hľúzy.

 

Šľachtenie:

    Šľachtením sa rozumie cieľavedomá činnosť zameraná na hľadanie a vývoj nových, krajších, lepších, zaujímavejších alebo vhodnejších sort, ako boli doterajšie. Pri šľachtení z jednej rastliny (otcovského rodiča) odoberáme peľ a prenášame ho na bliznu inej rastliny (materského rodiča), takým spôsobom dopestujeme semenáčiky, ktoré sa potom testujú.

    Semenáčik je teda rastlina vypestovaná zo semena (z kríženia dvoch rastlín nerovnakých vlastností), označená a vedená pod číslom, ktoré jej pridelí šľachtiteľ na obdobie niekoľkých rokov, kým ju otestuje, čiže posúdi všetky jej znaky a kým sa rozhodne o jej ďalšom osude. Potom ju buď pomenuje, rozmnoží a uvedie ju na trh, alebo ju zničí. Takto vypestovaná nová rastlina sa po uvedení na trh v praxi označuje termínom kultivar (sorta, nesprávne odroda).

 

Introdukcia - novinka v roku

 

Cenník za jednotlivé sorty a introdukciu nájdete v sekcii Objednávky pod návzom Cenník gladiol.