437 JEANNA

437 JEANNA

ŠAR  07r.        L        pekná lososová s bielym jazýčkom a vínovým šípom v hrdle, zdravý