411 SISA

411 SISA

BEL    06r.       M        horný okraj kvetu striebristo krémovo-nazelenkastý, spodný lupeň má vyfarbený jazýček na zeleno-žlto, dobrá stavba klasu, zdravá tržná sorta, RW 2, 23/8/6