433 KOZMETIČKA

433 KOZMETIČKA

BEL    09r.       M       kombinácia oranžovo žlto ružová, max. vosk, silné zriasenie, usporiadaný 2-rad, 22 pukov,