495 NOSLEPUMAINÁ ŠOKOLÁDE

495 NOSLEPUMAINÁ ŠOKOLÁDE

VIN     07r.      M      maximálny voskový hnedák, okrajové špičky do hrdla bledšie sfarbenie, exot