501 SRDCE DOKORÁN

501 SRDCE DOKORÁN

Bel. 2017    LM

Kvet je čisto kriedovo biely. Vnútorné hrdlo kvetu je vyfarbené červeným menším okom – žilkami. Výborná dĺžka stonky, stredný vosk, prísny 2-rad, udrží 10 ot. kvetov.

R – 3, W – 3, Sem. 11-805 JEANINE x PAX  26/10/5